Spotkanie z Rodzicami

6 listopada o godzinie 16:00 odbędzie się spotkanie Dyrekcji i Nauczycieli  z Rodzicami uczniów.

Serdecznie zapraszam.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Barbara Szczęch