^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wólce Grodziskiej ogłasza nabór
do Przedszkola w Wólce Grodziskiej
na rok szkolny 2020/2021

dzieci.jpg

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat.

Zapisy odbywać się będą w dniach 1 marca – 31 marca 2020r. w godzinach  7 30 – 15 30 w przedszkolu,

gdzie znajduje się regulamin rekrutacji do przedszkola.

Rodzice dzieci już uczęszczających do naszego przedszkola składają pisemną deklarację kontynuacji edukacji przedszkolnej lub kartę zapisu do klasy I.

Karta zgłoszenia do przedszkola dostępna jest na stronie internetowej www.spwolka.grodziskodolne.pl w zakładce rekrutacja i w sekretariacie zespołu.

Czas pracy przedszkola od 7 00 do 16 00 od 1 września 2020r.

Placówka oprócz zajęć wychowania przedszkolnego oferuje bezpłatnie zajęcia
z języka angielskiego, religii oraz opiekę higienistki, pedagoga i logopedy.

Zapisy odbywać się będą w dniach 1 marca – 31 marca 2020r. w godzinach  7 30 – 15 30 .

Karta zapisu do klasy I dostępna jest na stronie internetowej  www.spwolka.grodziskodolne.pl  w zakładce Rekrutacja i w szkole.

Dokumenty do pobrania (proszę kliknąć poniżej):

Karta zgłoszenia

Regulamin rekrutacji

Deklaracja o kontynuacji edukacji przedszkolnej

Karta zapisu do klasy I

 

 

Społeczna Szkoła Podstawowa w Wólce Grodziskiej