Zarządzenia

OGŁOSZENIE

Informujemy, że kształcenie na odległość w szkole i przedszkolu zostało wydłużone do 24 maja.

Dodatkowo przekazujemy, że egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w dniach od 16 do 18 czerwca 2020r.

                                                                                                                    Dyrekcja ZSP w Wólce Grodziskiej