^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player
Kolejne działania lokalne wyzwoliły społeczną energię

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska, Społeczna Szkoła Podstawowa oraz Rada Rodziców wspólnie z mieszkańcami wsi ukończyli projekt "Aktywni w środowisku" dofinansowany ze środków programu „Działaj Lokalnie VII”  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju.

Od 01.09. do 31.12.2010 roku odbiorcy programu przeprowadzili szereg działań związanych z zagospodarowaniem przestrzeni przy nowym budynku szkolnym oraz spędzali czas wolny w atrakcyjny sposób. Rodzice wyrównali teren, zakupili i zasiali trawę, posadzili drzewa i krzewy ozdobne, zaprojektowali rabatki, rozłożyli folię, wymościli szyszkami oraz korą. Dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klas I-VI z wychowawcami posadziły 7 drzew, które pielęgnować będą do czasu ukończenia szkoły podstawowej.

W październiku nauczyciele ogłosili konkurs: "Drzewo naszej klasy", w którym uczniowie przygotowywali prace plastyczne, literackie i ciekawostki na temat posadzonego drzewa. W grudniu klasy I-VI prezentowały  w sposób atrakcyjny informacje zdobyte z różnych źródeł na temat posadzonych drzew. Na spotkaniu z nadleśniczym, panem L. Steligą poszerzyli wiedzę o okolicznych lasach, rożnych gatunkach drzew i krzewów.

Grupa dzieci uczyła się tańca ludowego, młodzież i dorośli spędzali czas wolny uczestnicząc w aerobiku i tańcu towarzyskim. Zakupiono magnetofon przy którym bawią się dzieci, młodzież i dorośli w czasie realizowanych zajęć. Nowe piłki stanowią dodatkowy element do ćwiczeń. Rodzice utworzyli broszurkę z przepisami ciast i wypieków na różne okoliczności.

Realizując kolejny program wpływamy na podniesienie efektów pracy szkoły przy współpracy ze środowiskiem lokalnym. Dorośli nabierają doświadczenia i przekonania, że wspólnie można zrobić więcej dla dobra środowiska lokalnego.

Przebieg realizacji projektu dokumentowany był w postaci zdjęć, z których część tworzy kronikę szkolną, "Album Wólki Grodziskiej" oraz promuje placówkę na stronie szkoły: www.sspwolka.vel.pl .

 Projekt współfinansowany ze środków programu ,,Działaj Lokalnie” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Leżajskim Stowarzyszeniem Rozwoju.

 

Społeczna Szkoła Podstawowa w Wólce Grodziskiej