^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

Ankiety

Ankieta

Wólka Grodziska, 28.02.2019r.


Analiza ankiety dla rodziców uczniów klas I – VIII w sprawie długości przerw śródlekcyjnych na których uczniowie spożywają obiad i piją herbatę.
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wólce Grodziskiej, przedstawia wyniki ankiety skierowanej do rodziców uczniów klas I – VIII w sprawie długości przerw śródlekcyjnych na których uczniowie spożywają obiad i piją herbatę.
W wyniku przeprowadzonej ankiety stwierdza się co następuje:
               Wydano: 50 ankiet (każdy rodzic klas I- VIII dysponował 1 głosem)
               Przekazano zwrotnie: 40 ankiet (w ustalonym terminie – ostatecznie do dnia 08-02-2019r.)

Wyniki ankiety:
                     36 (72%) rodziców opowiedziało się za dotychczasową długością przerw śródlekcyjnych
                     4 (8%) rodziców opowiedziało się za wydłużeniem długości przerw śródlekcyjnych

W związku z powyższym, uwzględniając wolę znaczącej większości rodziców, stwierdza się, że przerwy śródlekcyjne, na których uczniowie spożywają obiad i piją herbatę pozostają bez zmian
w dotychczasowej formie.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Barbara Szczęch

Społeczna Szkoła Podstawowa w Wólce Grodziskiej