^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

Klauzula informacyjna dla rodziców / prawnych opiekunów uczniów

Klauzula informacyjna dla rodziców / prawnych opiekunów uczniów

Zespół Szkolno-Przedszkolny
Wólka Grodziska 116b
37-306 Grodzisko Dolne

Klauzula informacyjna dla rodziców / prawnych opiekunów uczniów

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Pani / Panu prawach z tym związanych:

  1. Administratorem Danych Osobowych uczniów i rodziców jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska. Z Administratorem można skontaktować się listownie: Wólka Grodziska 116b, 37-306 Grodzisko Dolne  lub emaliowo: ssp.wolka@interia.pl .
  2. Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wólce Grodziskiej – Barbara Szczęch. Kontakt z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych możliwy jest pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
  3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a,c, e oraz art. 9ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2017r., poz. 2198), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59 ze zm.),
  4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
  5. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcja kancelaryjną.
  6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. z uwagi na to, że podstawą przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska są przepisy prawa, uprawnienie to może być ograniczone lub wyłączone.
  7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  8. Osoba , której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Podanie danych osobowych jest wymogiem obligatoryjnym, wynikającym z obowiązku realizacji przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska zadania publicznego

 

Informacja o prowadzeniu monitoringu wizyjnego.

 

Społeczna Szkoła Podstawowa w Wólce Grodziskiej