^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

Z książką do wiedzy

 

  Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska realizowało projekt edukacyjny p.t.: „Z książką do wiedzy” współfinansowany ze środków programu „Działaj Lokalnie VI” Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Leżajskim Stowarzyszeniem Rozwoju.

Wśród wielu działań mających na celu angażowanie zasobów ludzkich, społecznych i finansowych do rozwijania twórczej aktywności i wszechstronnego rozwoju jednostki grupa wolontariuszy: nauczycieli, rodziców i mieszkańcy wsi tworzyli w środowisku lokalnym warunki do rozwijania nawyków czytelniczych oraz miejsce do aktywnego spędzania czasu wolnego .

Zaadoptowali na plebanii przy współpracy proboszcza parafii pomieszczenie na kawiarenkę czytelniczą. Kierowniczka zespołu śpiewaczo-obrzędowego opiekowała się księgozbiorem i wypożyczała chętnym czytelnikom książki. W okresie realizacji projektu 11 dorosłych wypożyczyło 14 książek, 24 uczniów wypożyczyło 43 książki. W czasie wolnym 13 chętnych uczniów pod opieką nauczyciela uczyło się grać w szachy zakupione w ramach projektu.

Za pieniądze pozyskane z grantu wzbogacono bibliotekę szkolną w literaturę piękną i czasopisma. Zakupiono:

·     literaturę dla dorosłych: obyczajową, przygodową, religijną-20 pozycji,

·     literaturę dla dzieci i młodzieży szkolnej: przygodową-36 egzemplarzy, przyrodniczą-19, atlasy historyczne i przyrodnicze-12, encyklopedie dla dzieci-4, bajeczki dla najmłodszych-43,legendy 4,mity-2, baśnie-9.

·    Czasopisma: Mały artysta, Kumpel, Victor Junior, Wychowawca, Działkowiec.

Wolontariusze projektu umożliwili korzystanie wszystkim chętnym mieszkańcom Wólki Grodziskiej z księgozbioru szkolnego. 27dorosłych wypożyczyło163 książki, 6 nauczycieli wypożyczyło 41 książek, 19 dzieci oddziału przedszkolnego skorzystało z 619 bajek, 53 uczniów sięgnęło po 715 książek.

W porównaniu do roku ubiegłego od września do końca stycznia przybyło czytelników i dokonano o wiele więcej wypożyczeń.

Kolejnym efektem programu jest większa liczba czytelników z Wólki Grodziskiej w Bibliotece Gminnej w Grodzisku Dolnym. 31 mieszkańców Wólki Grodziskiej wypożyczyło 283 książki, 25 dzieci z tej miejscowości wypożyczyło 281 książek. Dorośli mieli okazję sięgnąć po literaturę piękną związaną z historią wsi i regionu. Dla 43 uczniów młodszych i 19 starszych zorganizowano wyjazdy do biblioteki gminnej pod opieką 5 opiekunów. . Bibliotekarze zapoznali z pomieszczeniami bibliotecznymi i ich rolą, działami biblioteki, katalogami, pracą bibliotekarzy. Przedstawili najstarsze dzieła biblioteki oraz literaturę regionalną. Grupka uczniów za zgodą rodziców zapisała się na kartę czytelnika. Wzmocniła się współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym i gminnym. 18 uczniów naszej szkoły brało udział w konkursie plastycznym organizowanym przez gminną bibliotekę. W trakcie realizacji projektu pojawiły się informacje od rodziców, że wypożyczają dodatkowo książki dla dzieci w Publicznej Bibliotece w Leżajsku .

Nauczyciele rozwijali zdolności i zainteresowania uczniów zachęcając do udziału w rozgrywkach szachowych, w konkursie literackim (10 uczniów), plastycznym (19 uczniów), fotograficznym ( 4 uczniów) na temat historii małej ojczyzny, ludzi, wydarzeń, walorów przyrodniczych. Umożliwili 41 uczniom wyjazd do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie, 47 uczniom wyjazd do Teatru im Wandy Siemaszkowej i 29 uczniom młodszym wyjazd do Teatru Maska w Rzeszowie. Spotkania z pracownikami bibliotek, aktorem teatru, kierownikiem Działu Edukacji Muzealnej, kustoszem Muzeum Zamku w Łańcucie i podróżnikiem – przewodnikiem bieszczadzkim wzbogaciło wiedzę uczniów

o działalności placówek kulturalnych, zbiorach bibliotecznych i muzealnych oraz walorach turystycznych Bieszczad.

Wszystkie dzieci 4-6 letnie uczęszczające do oddziału przedszkolnego włączono w wielką kampanię społeczną ,,Cała Polska czyta dzieciom”. Najmłodsi z wielką radością wypożyczali bajeczki, które w domu czytali im rodzice i dziadkowie.19 dzieci oddziału przedszkolnego i 53uczniów dostało bajeczki i książki w prezencie od Mikołaja z funduszy pozyskanych od rodziców.

Na spotkanie z Mikołajem przyszło z rodzicami lub dziadkami kilkoro dzieci, które nie chodzą do oddziału przedszkolnego. Mikołaj opowiedział wszystkim o niesieniu pomocy innym i przeczytał ,,Legendę o Świętym Mikołaju”.

Na tradycyjnym spotkaniu z okazji Dnia Babci i Dziadka przedstawiono 81 seniorom ich rolę w życiu wnuków i zaproszono do włączenia się w akcję ,,Czytaj dziecku 10 minut dziennie-codziennie”. Przedszkolaki podziękowały słowami wierszy, piosenek, życzeniami i prezentami za opiekę, trud wychowania, dobre słowo, mile spędzony czas i wskazówki życiowe. W miłej rodzinnej atmosferze posłuchały bajki czytanej przez jedną z babć.

Najmłodsi mieszkańcy Wólki Grodziskiej korzystają z zaproszenia na ,,Wieczory Głośnego Czytania” organizowane przez Gminną Bibliotekę w Grodzisku Dolnym. Mają okazję posłuchać bajeczek i poznać ludzi ze środowiska gminnego, którzy pełnią ważną rolę w życiu społecznym.

Czytanie na głos dziecku uczy języka, rozwija pamięć i wyobraźnię, wzbogaca wiedzę i wzorce zachowań. Jest formą mądrego kontaktu z dzieckiem i doskonałą metodą wychowawczą. Zadania realizowane w projekcie wpłynęły na rozwój twórczej aktywności wśród uczestników i odbiorców programu. Nawyk sięgania po książki, czasopisma i inne źródła wiedzy zaowocują wyższymi wynikami uczniów w nauce, świadomością społeczeństwa dorosłego, że wiedzę i umiejętności zdobywa się przez całe życie. Jednym z najważniejszych zadań szkoły jest wzbogacanie słownictwa uczniów, sprzyja temu czytanie, umiejętność komunikowania się w języku ojczystym zarówno w piśmie jak i w mowie, umiejętność wyszukiwania i korzystania z informacji.

Zapraszamy do obejrzenia fotografii z tego projektu w naszej galerii.

   Projekt p.t.: „Z książką do wiedzy” współfinansowany ze środków programu „Działaj Lokalnie VI” Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Leżajskim Stowarzyszeniem Rozwoju. 

 

Społeczna Szkoła Podstawowa w Wólce Grodziskiej