^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

Z PRZYRODĄ NA TY

PIERWSZE UCZNIOWSKIE DOŚWIADCZENIA DROGĄ DO WIEDZY

W SSP w Wólce Grodziskiej realizowany był I etap ponadregionalnego Projektu Edukacyjnego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Istotą tego projektu było wielokierunkowe i wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego uczniów rozpoczynających naukę szkolną poprzez praktyczne działania dzieci pod kierunkiem nauczyciela. Zgodnie z celami projektu wdrażano model edukacji dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia.

Kształtowanie kompetencji dzieci w oparciu o teorię wielorakich inteligencji Howarda Gardnera, która zapewnia uczniom doświadczenia edukacyjne i społeczne na miarę ich zainteresowań, uzdolnień, możliwości i potrzeb. Umożliwia działania we wszystkich dziedzinach aktywności, a w szczególności matematyczno-przyrodniczej, artystycznej, komunikacyjno-informatycznej, ruchowej i językowej oraz społecznej.

Uczniowie przez 4 miesiące uczęszczali na pozalekcyjne zajęcia projektowe pod hasłem „Z PRZYRODĄ NA TY”, na których rozwijały swoje zdolności z różnych dziedzin. Dzieci pracowały w trzech ośrodkach zainteresowań wyposażonych w bardzo ciekawe i atrakcyjne pomoce dydaktyczne, które wywoływały zainteresowanie i emocje.

Zajęcia były prowadzone przez nauczycielkę Magdalenę Panek.

Ewaluacją programu był 2 godzinny pokaz efektów pracy uczniów. W prezentacji brały udział dzieci z klas „0”, I, III, nauczyciele, rodzice, dziadkowie i pracownicy szkoły.

Realizowany projekt przyniósł wiele korzyści zarówno dla uczniów, nauczycieli, rodziców i środowiska lokalnego.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć przedstawiających realizację projektu w naszej galerii (kliknij)

Społeczna Szkoła Podstawowa w Wólce Grodziskiej