^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

Kadra szkoły

mgr Paweł Matuszek –  p.o dyrektora, historia, wychowanie fizyczne 
mgr Teresa Nykiel - edukacja wczesnoszkolna / Pedagog szkolny
lic. Elżbieta Słupek – oddział przedszkolny
mgr Aneta Buszta - oddział przedszkolny

mgr Katarzyna Mazurek – edukacja wczesnoszkolna
mgr Ewa Decowska – Leja - edukacja wczesnoszkolna
mgr inż. Ewa Filist – matematyka, przyroda, geografia
mgr Małgorzata Kołcz - biologia, fizyka
, chemia
mgr Agata Szpunar – język angielski
mgr Katarzyna Kulpa - język angielski
mgr Marta Hryniewska - język niemiecki

mgr Małgorzata Grzesik – muzyka
mgr Anna Chmura – plastyka
mgr Magdalena Demusz - religia

mgr Justyna Mędrek-Michałów– informatyka/technika
mgr Maria Wojnar - język polski, biblioteka, opiekun świetlicy
mgr Halina Ślanda - Wiedza o społeczeństwie


Pracownicy administracyjni i obsługi:
Monika Skowronek
Janina Rozlazła
Czesława Kulpa
Stanisław Cyburt

-----------------
Elżbieta Majkut- higienistka

 

Społeczna Szkoła Podstawowa w Wólce Grodziskiej