^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

Kadra szkoły

mgr inż. Barbara Szczęch – Dyrektor szkoły
mgr Halina Buszta – wicedyrektor, język polski
mgr Teresa Nykiel - edukacja wczesnoszkolna / Pedagog szkolny
lic. Elżbieta Słupek – oddział przedszkolny

mgr Katarzyna Mazurek – edukacja wczesnoszkolna
mgr Ewa Decowska – Leja - edukacja wczesnoszkolna
mgr inż. Ewa Filist – matematyka, przyroda, geografia
mgr Małgorzata Kołcz - biologia, fizyka
, chemia
mgr Agata Szpunar – język angielski
mgr Małgorzata Bieńkowska - język niemiecki

mgr Małgorzata Grzesik – muzyka
mgr Lidia Pikuła – plastyka
mgr Magdalena Demusz - religia

mgr Justyna Mędrek-Michałów– informatyka/technika
mgr Paweł Matuszek – historia, wychowanie fizyczne
mgr Maria Wojnar - biblioteka, opiekun świetlicy


Pracownicy administracyjni:
Monika Skowronek
Janina Rozlazła
Czesława Kulpa
-----------------
Elżbieta Majkut- higienistka

Społeczna Szkoła Podstawowa w Wólce Grodziskiej