^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

Ćwiczenia ewakuacyjne

Przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych to obowiązek pracodawcy wynikający z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 z 2010 r., poz. 719). W razie zagrożenia konieczne jest przeprowadzenie bezpiecznej ewakuacji, umożliwiającej szybkie opuszczenie strefy objętej niebezpieczeństwem. Przygotowanie uczniów do właściwego postępowania i sprawnego wykorzystania dróg ewakuacyjnych możliwe jest dzięki szkoleniom i ćwiczeniom ewakuacyjnym. Szczególnie istotne są działania prewencyjne w placówkach oświatowych, w których przebywa jednocześnie duża grupa osób. Po zakończonej próbnej ewakuacji należy sprawdzić obecność uczniów i innych osób ewakuowanych. W sytuacji, kiedy zostanie stwierdzona nieobecność którejś z osób, konieczne jest powiadomienie ratowników i sprawdzenie pomieszczeń obiektu. Po zakończonej sukcesem próbnej ewakuacji uczniowie mieli możliwość do zapoznania się z samochodem strażackim oraz jego wyposażeniem.

wiczenia poarowe 6 20181017 1627742662

Więcej zdjęć TUTAJ

Społeczna Szkoła Podstawowa w Wólce Grodziskiej