^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

W krainie baśni i bajek

W czerwcu 2010 roku uczniowie klasy I Społecznej Szkoły Podstawowej w Wólce Grodziskiej zakończyli realizację II etapu projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ,, Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Istotą projektu było wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego poprzez praktyczne działania dzieci na pomocach dydaktycznych zgromadzonych w Dziecięcych Ośrodkach Zainteresowań kształtujących umiejętności kluczowe oparte na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Na zajęciach obowiązkowych i pozalekcyjnych wychowankowie mieli tworzone odpowiednie warunki i środowisko do nauki, rozwijające inteligencję językową, matematyczno-logiczną, wizualno-przestrzenną, przyrodniczą, ruchową, muzyczną, interpersonalną i intrapersonalną. Samodzielnie podejmowali różnorodne działania na atrakcyjnych pomocach dydaktycznych ucząc się przez zabawę. Aktywizujące metody pracy z dziećmi pozwalały nauczycielowi na odkrywanie uzdolnień i zainteresowań oraz stymulowanie i korygowanie stron słabszych na tym etapie rozwoju. Rodzice mieli okazję poznać profil inteligencji swojego dziecka, dzięki czemu mogą rozwijać zainteresowania i zdolności swoich pociech. Uczniowie rozwinęli umiejętności w zakresie czytania, liczenia i współpracy w grupie, pewność siebie oraz wiarę we własne siły, aktywność twórczą, motywację do uczenia się, cierpliwość i koncentrację uwagi.  Zdobyli umiejętności związane ze spostrzegawczością, refleksem, zwinnością i zręcznością, samokontrolą. Dzieci chętniej sięgają po gry stolikowe towarzyskie. Poznali wartościowe utwory literackie, piosenki i pląsy, nowe gry planszowe i dydaktyczne, łamigłówki oraz układanki. Zdobyli informacje na temat zabaw i zwyczajów dzieci w innych krajach. Zwiedziły „Muzeum Dobranocek”, co utwierdziło ich w przekonaniu , iż w bajkach i baśniach są wartości nieprzemijające i towarzyszą wszystkim od zawsze. Dowiedzieli się, że środki dydaktyczne można wykorzystać na różnych przedmiotach , w różny sposób i w różnorodnym celu. Zrozumieli, że w świecie bajek i baśni wszystko jest możliwe. Dobrze zorganizowane środowisko do uczenia się mobilizuje wszystkie dzieci do pokonywania trudności i przynosi zaskakujące efekty pracy. Diagnoza odkrytych profili inteligencji dzieci pozwoli lepiej wykorzystać ich zainteresowania i predyspozycje na zajęciach obowiązkowych i podnieść efekty swojej pracy.

Kolejne pokazy środowiskowe efektów pracy danego nauczyciela utrwala w przekonaniu, że dzieci zdobywają szeroką wiedzę i nowe umiejętności na atrakcyjnych zajęciach pozalekcyjnych. Porównanie efektów pracy kolejnych nauczycieli i zdobycie nowych umiejętności uczniów mobilizuje obserwujących do większego wysiłku i efektywniejszej pracy. Nauczyciele podejmują trud realizacji projektu i zdobywają nowe doświadczenia w pracy zawodowej. Rodzice dostrzegają konkretne umiejętności swoich dzieci, otrzymują wskazówki ukierunkowane na zainteresowania i zdolności, które mogą wspierać i rozwijać nawet w innych placówkach. Rodzice zauważają, że praca w ośrodkach zainteresowań wyzwala u dzieci radość i chęć odniesienia sukcesu. Dobrze zorganizowane zajęcia mobilizują do współpracy i wysiłku wszystkie dzieci bez względu na profil inteligencji. Szkoła wzbogaciła bazę dydaktyczną i ofertę edukacyjną. Udział w projekcie podniósł prestiż funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym i wypromował placówkę w mediach.  

18 czerwca 2010 na środowiskowym pokazie efektów pracy pierwszoklasiści wędrowali po bajkowym dworze królewskim zapoznając wszystkich z tajnikami życia jego mieszkańców. Prezentowali swoje zdolności i umiejętności wykorzystując środki dydaktyczne zgromadzone w Dziecięcych Ośrodkach Zainteresowań oraz rekwizyty i stroje przygotowane przez rodziców. Na zakończenie II etapu Projektu uczniowie otrzymali pacynki „myszki”, jako podziękowanie za udział w programie.

Projekt realizowała klasa I z panią Teresą Nykiel. Więcej zdjęć z tego projektu można obejrzeć w naszej galerii (kliknij).  

Społeczna Szkoła Podstawowa w Wólce Grodziskiej