^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

Nasza miejscowość

„Poznajemy naszą miejscowość, ciekawe miejsca, ludzi z pasją” 

Pierwsze dni maja dla przedszkolaków z oddziału przedszkolnego w Wólce Grodziskiej odbyły się pod hasłem „Poznajemy naszą miejscowość, ciekawe miejsca, ludzi z pasją”.

Pierwszym naszym działaniem w tym zakresie było zaproszenie do naszego przedszkola Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej p. Włodzimierza Majkuta, który w bardzo ciekawy sposób przybliżył dzieciom działalność miejscowej straży pożarnej. Przy okazji dzieci powtórzyły sobie zasady „nieigrania z ogniem” oraz zasady wzywania pomocy w razie zagrożenia pożarowego. Miały też okazję do tego, by osobiście, na ręce pana Prezesa, złożyć życzenia wszystkim strażakom z okazji „Święta Straży Pożarnej” przypadającego corocznie na dzień 4 maja.

Drugim ciekawym spotkaniem w przedszkolu okazało się spotkanie z członkiniami miejscowego Zespołu Śpiewaczo - Obrzędowego- „Leszczynka”: p. Anną Kulpa i p. Marią Śmiałek. Dzieci już na początku spotkania zaniemówiły, gdyż panie weszły w pięknych ludowych strojach, który następnie zaprezentowały dzieciom, omówiły ich pochodzenie i sposób wykonania. Opowiedziały dzieciom o własnej, długiej działalności artystycznej oraz o sposobach promowania Wólki Grodziskiej w całej Polsce, a nawet w Europie. Na zakończenie zaśpiewały dzieciom jedną z pieśni z własnego repertuaru oraz wciągnęły dzieci do zabaw z ich dzieciństwa: „Bawiliśmy się w konopki”, Mało nas do pieczenia chleba” itp.

Następnym naszym działaniem w ramach poznania naszej miejscowości było odwiedzenie zagrody pana Żaka. Dzieci, jak co roku, chętnie obejrzały wszystkie zwierzęta w zagrodzie: strusie, koniki, pawie, kuropatwy i inne. Zwróciły też uwagę na piękny ogród, który mienił się pięknymi, wiosennymi kolorami.

Podczas zwiedzania naszej miejscowości nie zapomnieliśmy o miejscach użyteczności publicznej. Odwiedziliśmy salon fryzjerski „Davis” prowadzony przez panią Renatę Zych, która opowiedziała dzieciom o własnej pracy, o narzędziach potrzebnych do jego wykonywania i metodach dbania o własne włosy. Chętnym dzieciom zaprezentowała sposoby przycinania włosów.

Po wyjściu z salonu fryzjerskiego odwiedziliśmy punkt apteczny. Pani aptekarka Małgorzata Decowska opowiedziała dzieciom o swojej pracy, o tym, co można kupić w aptece i kiedy należy używać lekarstw. Przestrzegła dzieci przed samodzielnym zażywaniem tabletek, syropów i witamin. Przypomniała dzieciom jak ważne w ich żywieniu są owoce i warzywa. Na tym odwiedziny w aptece zakończyliśmy. Zaopatrzeni w żelkowe witaminki wróciliśmy do szkoły.

Dzięki wszystkim spotkaniom dzieci w ciekawy, bardziej dla nich przystępny sposób poznały swoją miejscowość, ciekawe miejsca, pracę ludzi w różnych zawodach, ale też różne rodzaje pasji, czy to w służbie innym jak praca strażaka, czy też w przekazywaniu innym wielopokoleniowych tradycji, jak działalność zespołu „Leszczynka”.

Wszystkim osobom, które poświęciły nam swój czas i umożliwiły powyższe spotkania bardzo dziękujemy.

Elżbieta Słupek

 

 

  

  

Społeczna Szkoła Podstawowa w Wólce Grodziskiej