^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

Otwarcie nowego budynku

18 października 2010 r. to data, którą z pewnością długo zapamiętamy, ponieważ w tym dniu odbyło się otwarcie nowego obiektu naszej szkoły.

           Uroczystość rozpoczęła msza świętą celebrowana przez ks. biskupa Adama Szala, ks. Jana Kucę- proboszcza parafii Grodzisko Dolne, ks. Stanisława Kulikowskiego – proboszcza naszej parafii oraz ks. kanonika Stefana Piórka. 
            Uczniowie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście poprzedzani przez Orkiestrę Dętą z Grodziska Dolnego przeszli pod nowy budynek. Jako pierwszy głos zabrał gospodarz Gminy Grodzisko Dolne- pan wójt Jacek Chmura. Powitał licznie zgromadzonych, podziękował wszystkim tym, którzy mądrymi decyzjami przyczynili się do powstania i zakończenia budowy, a także wspomniał nieżyjących min. Andrzeja Pawula i Andrzeja Deca, bo i oni pracowali nad powstaniem szkoły.

 

 

           Następnie ks. biskup dokonał aktu poświęcenia, po czym,nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi, do którego zaproszono: posła na Sejm RP- Zbigniewa Rynasiewicza, wicestarostę leżajskiego- Józefa Majkuta, radnego- Stanisława Hospoda, sołtysa i zarazem prezesa SRWWG( organu prowadzącego szkołę)- Krzysztofa Dąbka, kierowniczkę zespołu Leszczynka- Marię Żak, ks. proboszcza- Stanisława Kulikowskiego, ks. kanonika- Stefana Piórka, dyrektor szkoły- Teresę Nykiel, żonę śp. Andrzeja Pawula- Urszulę Pawul, prezesa OSP z Wólki Grodziskiej- Janusza Płatka oraz wykonawcę obiektu- Kazimierza Koca.
             Gdy wstęga upadła wszyscy udaliśmy się do środka. Goście oglądali nowy budynek, a ks. biskup Adam Szal dokonał poświęcenia sal lekcyjnych. Wreszcie wszyscy udali się na salę gimnastyczną. Prowadzący uroczystość otwarcia: pani Magdalena Panek i pan Paweł Matuszek, powitali jeszcze raz znakomitych gości i ekscelencję księdza biskupa, księdza proboszcza, pana wójta wraz z delegacją gminną, przedstawicieli władz parlamentarnych, wojewódzkich, powiatowych i oświatowych, dyrektorów sąsiednich szkół, przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej z Wólki Grodziskiej, a także rodziców dzieci z naszej szkoły i mieszkańców wsi.
            Wójt Jacek Chmura zabrał głos, po czym przekazał na ręce prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wólka Grodziska Krzysztofa Dąbka klucz do nowego budynku.

            Po wręczeniu przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Mateusz Grzywna złożył meldunek gotowości społeczności szkolnej do otwarcia Społecznej Szkoły Podstawowej w Wólce Grodziskiej w nowym budynku i przedstawił historię.
            Orkiestra Dęta z Grodziska Dolnego zagrała hymn i głos zabrała pani dyrektor Teresa Nykiel wygłaszając krótkie przemówienie, w którym m.in. podziękowała wszystkim za to, że mamy nową i piękną szkołę, a w ramach tego podziękowania uczniowie zaśpiewali tradycyjne „Sto lat”.
             Prowadzący uroczystość zaprosili do wysłuchania montażu słowno- muzycznego w wykonaniu uczniów naszej szkoły przygotowanego przez panią Halinę Busztę przy akompaniamencie pani Małgorzaty Grzesik. Podczas tej podróży w historii, Mateusz Grzywna przedstawił dzieje szkolnictwa w Wólce Grodziskiej, a także był wyświetlany pokaz slajdów przedstawiający historię szkoły w naszej miejscowości. 

 

            Następnie głos zabrał prezes OSP w Wólce Grodziskiej pan Janusz Płatek, który przedstawił historię „straży” w naszej wsi. Później przemawiali zaproszeni goście m.in.: poseł na sejm, RP- Zbigniew Rynasiewicza, który podarował „zestaw lektur” dla pani dyrektor; starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie- pani Janina Świerczewska przeczytała list od kuratora; wicestarosta leżajski- Józef Majkut wręczył pani dyrektor książkę pt.,, Skarby świata”, a prezesowi Stowarzyszenia list gratulacyjny; przedstawiciel Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi w Warszawie- Krzysztof Nygliński; a także córka byłej pani dyrektor Salomei Szklanej.
            Po wszystkich przemówieniach wystąpił zespół Śpiewaczo- Obrzędowy „Leszczynka”. Zaprezentowany skecz o życiu codziennym dzieci w szkole i piosenka wywołały uśmiech chyba na każdej twarzy.
            Stowarzyszenie w dowód uznania podarowało dyplomy i statuetki „Przyjaciel szkoły”, którymi uhonorowani zostali poseł, wójt i wykonawca obiektu oraz prezes organu prowadzącego SSP i jego żona. Nie zabrakło również „słodkiego prezentu” dla wójta - tortu w kształcie budynku nowej szkoły.

 

            Na zakończenie nasze dzieci uczęszczające na zajęciach z tańca ludowego jeszcze raz miały swoje „pięć minut” i w pięknych kolorowych tradycyjnych strojach zaprezentowały ciekawy występ artystyczny, tańcząc kujawiaka.

            Uczniowie naszej szkoły mieli powody do zadowolenia, ponieważ oprócz nowego budynku szkoły otrzymali skromne i symboliczne upominki ufundowane przez rodziców.

            Gdy uroczystość dobiegła końca prowadzący poprosił zebranych gości o dokonanie wpisu do księgi pamiątkowej, z którego chętnie wiele osób skorzystało.

            Spotkanie zakończył wspólny poczęstunek.

            W życiu każdej społeczności są takie wydarzenia, które wielkimi literami wpisują się w karty historii szkoły, miejscowości i gminy, toteż wszystkim uczestnikom tej doniosłej uroczystości towarzyszyło wielkie wzruszenie.

            Padło też wiele życzeń, by szkoła tętniła życiem dydaktycznym, jak i kulturalnym oraz podziękowania za to, że marzenia dzieci, nauczycieli i rodziców mogły się wreszcie spełnić.

Artykuł opisujący to wydarzenie znajduje się również w 10 numerze "Gazety Grodziskiej", który można pobrać tutaj (kliknij).
Zapraszamy również do obejrzenia zdjęć w naszej galerii.

Społeczna Szkoła Podstawowa w Wólce Grodziskiej